วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

บทที่4 การผลิตแผ่นพับ

การผลิตแผ่นพับ
แผ่นพับ (Brochure) หมายถึง สื่อโฆษณาที่เป็นสิ่งพิมพ์ประเภทไดเร็กเมล (Direct Mail)ผู้ผลิส่งตรงถึงผู้บริโภค
ลักษณะเด่นของแผ่นพับ คือ มีขนาดเล็ก หยิบง่าย รายละเอียดได้มากพอสมควร
วิธีการออกแบบแผ่นพับ
แผ่นพับเมื่อพับแล้วจะมีจำนวนหน้าอย่างน้อย 4 หน้า และเกิน 16 หน้า
ไม่นิยมใส่เลขหน้า
ต้องกำหนดให้ข้อมูลแต่ละหน้าจบในตัวของมันเอง
ต้องคำนึงถึงการวางรูปภาพซึ่งจะต้องสอดคล้องกัน
วิธีการออกแบบแผ่นพับ
แผ่นพับเมื่อพับแล้วจะมีจำนวนหน้าอย่างน้อย 4 หน้า และเกิน 16 หน้า
ไม่นิยมใส่เลขหน้า
ต้องกำหนดให้ข้อมูลแต่ละหน้าจบในตัวของมันเอง
ต้องคำนึงถึงการวางรูปภาพซึ่งจะต้องสอดคล้องกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น