วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553

บทที่2 การผลิตนามบัตร

การผลิตนามบัตร
นามบัตร (Name Card) เป็นสิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก ใช้แสดงข้อมูลส่วนตัวเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกัน
ทางธุรกิจ
การออกแบบโครงร่างของนามบัตร
ในการผลิตนามบัตร สิ่งแรกที่ต้องทำคือ การออกแบบโครงร่างของนามบัตรไว้ก่อน โดยทั่ว ๆ ไป นามบัตรจะมีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้
1. ชื่อ – นามสกุล ภาษาไทย
2. ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ
3. ตำแหน่ง
4. โลโก้บริษัท
5. ชื่อบริษัท
6. ที่อยู่บริษัท
7. หมายเลขโทรศัพท์
8. หมายเลขโทรสาร
การจัดทำนามบัตรด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2007
1. เข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word 2007 โดยคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start ----> Program----> Microsoft Word 2003
2. เลือกคำสั่งแฟ้ม -----> ตั้งค่าหน้ากระดาษ
3. ปรับระยะขอบทุก ๆ ด้านโดยให้ปรับขนาด 1 นิ้ว ทุก ๆ ด้าน หรือตามความต้องการ
4. เลือกคำสั่ง แทรก -----> กล่องข้อความ จะเกิดกล่องข้อความขึ้นมา ปรับขนาดตามต้องการก่อน โดยให้ปรับขนาด 1 นิ้ว ทุก ๆ ด้าน หรือตามความต้องการ
5. เมื่อเราปรับขนาดเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถพิมพ์ข้อความเข้าไปในด้านในหรือแทรกรูปภาพก็ได้ตามโครงร่างนามบัตรที่ออกแบบไว้
6. ใช้คำสั่ง copy กล่องข้อความที่เป็นนามบัตร ที่ได้สร้างขึ้น และไปคลิกเมาส์บนพื้นที่ว่าง แล้วใช้คำสั่ง paste จัดเรียงกล่องข้อความที่เราได้ paste ตามต้องการ
การเปลี่ยนทิศทางของข้อความในกล่องข้อความ
ข้อความในกล่องข้อความโดยปกติถูกวางในแนวนอน ถ้าต้องการเปลี่ยนให้อยู่ในแนวตั้ง ทำได้โดยใส่ข้อความลงในกล่องข้อความ แล้วทำการเปลี่ยนทิศ
เลือกเมนู รูปแบบ -----> ทิศทางข้อความ
จะปรากฏเมนูย่อยเพื่อให้เลือกทิศทางข้อความ
เลือกทิศทางของข้อความที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม ตกลง จะได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
ารใส่ภาพตัดปะ (Clip Art)
ภาพตัดปะเป็นภาพสำเร็จที่สามารถนำมาใช้ได้เลย โดยโปรแกรม Microsoft office ได้จัดแยกภาพเหล่านี้ออกเป็นหมวดหมู่ โดยมี Clip Organizer เป็นตัวจัดการภาพตัดปะเหล่านั้น ทำให้สะดวกในการค้นหาภาพที่ต้องการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น